Copyright TedxMedia.
logo

Privacyverklaring

Ted Walker Fotografie registreert en bewaart uitsluitend gegevens die voor de bedrijfsuitvoering noodzakelijk zijn zoals;

- naam en/of bedrijfsnaam

- adres, postcode, plaats

- telefoonnummer

- e-mailadres

- de, al dan niet in opdracht, gemaakte beelden

U kunt deze gegevens inzien, laten wijzigen en/of laten verwijderen door een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.

Uw gegevens worden niet verkocht aan of gedeeld met derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming of indien Ted Walker Fotografie hiertoe wettelijk verplicht is.

Ted Walker Fotografie gebruikt de foto's die van u zijn gemaakt op de website van Ted Walker Fotografie, www.tedwalker.nl, en op meerdere sociale mediakanalen, tenzij anders overeen is gekomen.

Ted Walker Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt steeds passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door een mail te sturen of het contactformulier in te vullen.

Ted Walker Fotografie, mei 2018